Krionika, czyli zamrażanie ciała

Krionika to dość droga, lecz stale zyskująca na popularności metoda, która pozwala na zamrożenie ludzkiego ciała lub wybranych organów. Każdego roku coraz więcej osób wykazuje chęć skorzystania z tej wyjątkowej technologii, mając nadzieję na bezpieczne przeczekanie do czasu odkrycia lekarstwa na ich nieuleczalną chorobę. Czym jest krionika, jak przebiega proces zamrażania oraz ile to właściwie kosztuje?

Proces zamrażania ciała

Ciało osoby, która zdecydowała się na zamrożenie, zostaje schłodzone za pomocą ciekłego azotu do temperatury wynoszącej co najmniej -196 ºC. Powoduje to wprowadzenie organizmu w stan kriostazy, w którym wszystkie procesy zachodzące w tkankach zostają zatrzymane. Choć ciało jest formalnie martwe, jego komórki nadal żyją, a przechowywane w ochronnych warunkach nie tracą swoich właściwości przez długi czas. Problematyczna pozostaje jedynie kwestia „wybudzenia”. Obecnie niemożliwe jest ponowne przywrócenie wszystkich funkcji życiowych u zamrożonego człowieka. Być może technologie przyszłości pozwolą jednak na bezpieczne i efektywne wyprowadzenie ciała ze stanu kriostazy.

Krionika – zagrożenia

Choć krionika wydaje się być ostatnią deską ratunku dla wielu chorych osób, naukowcy nadal wskazują na groźne, niemożliwe obecnie do wyeliminowania procesy biochemiczne pojawiające się w chwili zamrażania. Przede wszystkim jest to niedokrwienie występujące pomiędzy przerwaniem krążenia i wprowadzeniem komórek w stan kriostazy. Problematyczne są także uszkodzenia mechaniczne, powstałe na skutek zamarzania wody w organizmie. Choć można je wyeliminować poprzez zastąpienie wody krioprotektantami, obecnie naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób możliwe będzie ponowne wypompowanie takich substancji. Dodatkowo, nie ma żadnej pewności czy nie będą one toksyczne dla poszczególnych komórek. Poważnym problemem jest również kwestia ponownego przywrócenia funkcji życiowych, związana zarówno z odwróceniem skutków samej śmierci, jak i uszkodzeń ciała powstałych w chwili zamrażania. 

Ile kosztuje zamrożenie ciała?

Alcor Life Extension – amerykańska fundacja, która jako pierwsza umożliwiła komercyjne zamrożenie ciała, świadczy usługę kroniki całego organizmu za kwotę 200 000 dolarów. Możliwa jest również krioprezerwacja samego układu nerwowego, której koszt oscyluje wokół sumy 80 000 $. Rosyjskie przedsiębiorstwo KrioRus za zamrożenie mózgu życzy sobie 10 000 funtów, natomiast za wprowadzenie w stan kriostazy całego ciała – 30 000 £. W Wielkiej Brytanii krionice można poddać także same komórki macierzyste. Ich pobranie, zamrożenie i przechowywanie to koszt około 3 000 złotych.

Krionika jako nadzieja dla nieuleczalnie chorych

Krionika to nowoczesna technologia, która pozwala na przechowanie ludzkiego ciała do czasu wynalezienia lekarstwa na trapiące je choroby. Choć obecnie niemożliwe jest skuteczne przywrócenie funkcji życiowych po kriostazie, metoda ta jest dużą nadzieją dla nieuleczalnie chorych osób, które i tak w najbliższym czasie czeka śmierć. Osoby poddające się takiemu rozwiązaniu liczą, że wraz z rozwojem medycyny możliwe będzie ich skuteczne rozmrożenie, a następnie wyleczenie z nieuleczalnych dziś chorób.