Dokumentacja cmentarna

W kulturach większości krajów miejsca wiecznego spoczynku zmarłych traktuje z ogromnym szacunkiem. Cmentarze to miejsca mające dla nas szczególne, symboliczne znaczenie. To tu odbywają się pogrzeby naszych bliskich i tutaj…