Co to jest epitafium ?

Epitafium służy do uroczystego upamiętnienia bliskiej nam osoby zmarłej. Pod pojęciem tym możemy rozumieć różne formy: wierszowany napis na nagrobku, tablicę pamiątkową lub też utwór poświęcony pamięci zmarłego. Pierwsze epitafia…